Viisas lämpöpumpun ostaja investoi laitteen sijasta koko elinkaareen

Halpa lämpöpumppu on halvin ostohetkellä, mutta elinkaarensa aikana siitä tulee yleensä kaikkein kallein. Elinkaariajattelun tavoitteena on herättää asiakas näkemään, että ostohintaa tärkeämpi asia on se, mitä tuotteen hankinnan jälkeen tapahtuu.

Lämmitysalan asiantuntijan, LämpöYkkösen liiketoimintajohtaja Pasi Hirvijärven mukaan yrityksen elinkaariajatteluun pohjautuva palvelu on syntynyt pitkäaikaisen asiakasanalyysin pohjalta

”Yrityksessämme on vuosien aikana analysoitu tuhansien energiansäästöä ostaneiden asiakkaiden kokemuksia. Selkeä johtopäätös on se, että halpa lämpöpumppu on halvin ostohetkellä, mutta koko elinkaarensa aikana siitä tulee kaikkein kallein.”

Tarvekartoitus – hankinnan tärkein vaihe

Problematiikkaa on lähdetty ratkaisemaan LämpöYkkösellä koko tuotteen elinkaaren pohjalta. Yrityksen tarjoama elinkaaripalvelu perustuu siihen, että lämpöpumppu valitaan yksinomaan asiakkaan tarpeen ja kohdekiinteistön perusteella – laitteen valmistaja ja malli vasta sitten. Käytännössä toimitaan siis päinvastoin, kuin tyypillisessä yhtä lämpöpumpputyyppiä tai -merkkiä edustavassa yrityksessä.  

Lämpöpumppu valitaan aina kohteen perusteella – laitteen valmistaja ja malli vasta sitten. Käytännössä toimitaan siis päinvastoin, kuin tyypillisessä yhtä lämpöpumpputyyppiä tai -merkkiä edustavassa yrityksessä.  

Palvelu käynnistyy kohteen tarvekartoituksella, jolla tutkitaan, minkälaiset olosuhteet kiinteistössä ovat. Samalla selvitetään, minkälainen lämpöpumppu toisi kyseisessä ympäristössä optimaalisimman energiansäästön ja millä laitteella olisi kustannustehokkain elinkaari. 

”Tavoitteena on, että jokainen laite päätyy juuri sellaisiin olosuhteisiin, kuin tehtaalla on tarkoitettu – jolloin saavutetaan takuuvarmasti myös sen maksimaalinen hyöty ja kestävyys. Jos esimerkiksi edullinen 1 500 euron ilmalämpöpumppu asennetaan ympäristöön, jossa se käy jatkuvasti liian kovalla teholla, pumppu kestää toimintakykyisenä arviolta noin 3 vuotta. Jos valitaan ostohetkellä hieman kalliimpi, mutta kiinteistöön optimaalisesti sopiva 2 100 euroa maksava vaihtoehto, toimintaikä on helposti 10–15 vuotta. Ostohetkellä 600 euron säästö voi kasvaa huoltojen, varaosien ja uusien pumppuhankintojen (halvemmassa laitteessa käyttöikä 5–10 vuotta) myötä 2 400 euron kustannukseksi”, Hirvijärvi havainnollistaa.

Isoissa kiinteistöissä moninkertaiset hyödyt

Mitä isommasta kiinteistöstä puhutaan, sitä oleellisempaa Hirvijärven mukaan on elinkaariajattelun ja huolellisen tarvekartoituksen merkitys.

”Esimerkiksi maalämpöjärjestelmän kokonaiskustannuksissa on 25 vuoden aikajänteellä merkittävä ero riippuen siitä, miten suunnitelmallisesti prosessi hoidetaan. Hyvin suunnitellun ja toteutetun maalämpöjärjestelmän investointi-, ostoenergia- ja huoltokustannukset ovat esimerkiksi 25 vuoden aikajänteellä noin 600 000 euroa, kun suunnittelemattoman ja huoltoa vaativan järjestelmän vastaavat kustannukset nousevat lähes 850 000 euroon.”

LCC-laskelma pohjautuu markkinoilla toteutettujen aitojen esimerkkikohteiden tuloksiin. Lisäksi LCC-mallinnusta voidaan tehdä simulointityökaluilla, jotka antavat vastaavia tuloksia kuin toteutuneet.

Joskus kartoitus voi toki myös osoittaa, että hinnaltaan edullisempi ratkaisu on järkevämpi.

”Esimerkiksi, jos kohteeseen halutaan viilennysratkaisu, jota hyödynnetään vuodessa parin viikon ajan, tehovaatimukset ovat niin pienet, että silloin toki kannattaa valita riisutumpi pumppuvaihtoehto”, Hirvijärvi sanoo.

Mitä edullisempi laite, sitä helpompi hankinnassa on epäonnistua

Hirvijärven mukaan kuluttaja epäonnistuu lämpöpumpun hankinnassa sitä varmemmin, mitä halvemmasta ja pienemmästä laitteesta on kysymys.

”Pahimmillaan kuluttaja hankkii Etelä-Eurooppaan tarkoitetun laitteen, joka ei sovellu koviin pohjoisiin tai kohteen olosuhteisiin lainkaan.”

”Mitä edullisempi laite, sitä enemmän markkinoilla on tarjontaa – ja silloin kauppa myös usein ratkaistaan pelkän yksikköhinnan perusteella. Pahimmillaan kuluttaja hankkii Etelä-Eurooppaan tarkoitetun laitteen, joka ei sovellu koviin pohjoisiin tai kohteen olosuhteisiin lainkaan – ja kun apua tarvitaan, myyjästä ei enää kuulu mitään.”

Kysy nämä kilpailutustilanteessa!

Elinkaariajattelun tavoitteena onkin herättää asiakasta näkemään, että tuotetta ja sen hintaa tärkeämpää on se, mitä tuotteen ostopäätöksen jälkeen tapahtuu. Miten laite asennetaan, kuinka järjestelmä optimoidaan, kuinka huoltopalvelu toimii, miten laitteeseen saa varaosia ja mihin puhelinnumeroon voidaan hätätilanteessa – vaikka keskellä yötä, kun sisälämpötila alkaa uhkaavasti laskea – soittaa?

Haluatko alan parhaiden asiantuntijoiden ohjeet ja vinkit suoraan sähköpostiisi? Tilaa uutiskirje >> 

”Nämä asiat on hyvä myös kirjata kilpailutusvaiheessa tarjouspyyntöön, jolloin tarjouksia on helpompi verrata keskenään. Silloin tarjoajista karsiutuvat myös pois ne, jotka eivät pysty takaamaan tuotteelle sen vaatimaa huolto- ja ylläpitopalvelua”, Hirvijärvi sanoo.

Asiakkaista kumppaneiksi

LämpöYkkösellä uusi toimintamalli on rakentanut asiakassuhteista entistä pitkäkestoisempia ja luottamuksellisempia.

”Me näemme tuotteen tai lämmitysratkaisun hankinnan enemmän kumppanuutena kuin yksittäisenä ostoratkaisuna. Asiakkaille on tärkeää kokea, etteivät he jää laitteen kanssa yksin. Ja suurin hyöty asiakkaalle on toki aina se, että hän tekee takuuvarmasti kannattavan investoinnin, josta on hyötyä koko laitteen tai järjestelmän käyttöiän ajan.”

 

Haluatko kuulla elinkaaripalvelusta lisää? Ota yhteyttä >>

Mitä hyötyjä lämmitysratkaisu tuo? Lue LämpöYkkösen asiakkaiden kokemuksia >>

LämpöYkkönen käynnisti #100faktaalämmityksestä-kampanjan >>

Kuva: Shutterstock

Näitä hyötyjä lämmitysratkaisun tehneet henkilöt arvostavat

Kotinsa, työtilojensa tai vapaa-ajan asuntonsa lämmitysratkaisuun investoineiden henkilöiden suurimmat hyödyt liittyvät asumismukavuuteen ja elämisen laatuun.

LämpöYkkösen maalis–huhtikuussa 2017 teettämässä asiakasarvokyselyssä kartoitettiin lämmitysratkaisun tehneiden asiakkaiden saamia hyötyjä. Suurimmiksi hyödyiksi nähtiin asumismukavuuteen liittyvät tekijät (267 mainintaa). Seuraavaksi eniten arvostettiin lämmitysratkaisujen tuomaa energiatehokkuutta ja kustannussäästöjä (205 mainintaa). Alla poimintoja vastauksista.

”Sähkölaskuni puolittui.” (maalämpö)

”Hyvä tasainen lämpö, pienellä sähkönkulutuksella, helppoutta ja aikaa nauttia kotona olemisesta.” (Ilma-vesilämpöpumppu, aikaisemmin puulämmitys tai suora sähkölämmitys)

”Kesällä yli 30 asteeseen noussut lämpötila laski ihanan viileäksi, pystyn olemaan asunnossani kesäisin!” (ilmalämpöpumppu)

”Asumismukavuus, kiinteistön arvonnousu on huomattavaa investointiin nähden.” (maalämpö)

”Ei tarvitse enää vahtia, että onko sitä lämmintä vettä vai ei. Pienten lasten kanssa paljon helpompaa elämä verrattuna puukeskuslämmitykseen.” (maalämpö)

”Sain asunnon paremmin myytyä.” (ilmalämpöpumppu)

Suurimat hyödyt liittyivät asumismukavuuden ja elämänlaadun lisääntymiseen. Tasainen lämpö, tehokas viilennys, lämmityksen huolettomuus ja helppous, lämpimän käyttöveden riittävyys ja lämmityksen etäohjattavuus mainittiin useissa eri vastauksissa.

”Rahaa säästyy.” (aurinkokeräin)

”Työtila pysyy viileänä aina, riippumatta ovatko laitteet kuinka kauan päällä tai onko ulkona millainen keli.” (ilmalämpöpumppu)

”Ilmalämpöpumpun hankinnan jälkeen sähkönkulutus pieneni 3 000–4 000 kWh.”

”Autotallin lämmityksestä talvella ei ole tullut sähkölaskuun lisäkustannuksia. Melkein siltikin pienempi lasku.” (ilmalämpöpumput)

”Huoleton ratkaisu kun olen usein pitkiä aikoja pois.” (maalämpö)

Haluatko alan parhaiden asiantuntijoiden ohjeet ja vinkit suoraan sähköpostiisi? Tilaa uutiskirje >>

”Mukavuutta, etäohjauksella SIM kortin avulla ja mökkikauden pidentäminen.” (ilmalämpöpumppu)

”Talon energiankulutus laski noin 40 %, kun vanha öljykattila vaihtui varaajaan.” (ilma-vesilämpöpumppu oheislaitteena)

”Hiilijalanjälki pieneni. Ei olla riippuvaisia polttoaineen saannista.” (maalämpö)

”Pumpussa on myös ilmanpuhdistin, joka on osoittautunut hyväksi lisäominaisuudeksi.” (ilmalämpöpumppu)

”Koirat kiittäisivät kauniisti ILP:n tuomasta jäähdytyksestä kesäaikaan, jos osaisivat. Aurinko kun lämmittäisi – jopa kaihtimet suljettuina – taloa turhan kuumaksi, jos ILP ei puskisi lämpöä takaisin ulkoilmaan.”

Lämmitysratkaisut hyödyttivät välillisesti myös muita kuin hankinnan tehneitä. Hyötyjiksi nähtiin muun muassa työntekijät, asiakkaat, omat isovanhemmat, sukulaiset, yövieraat ja lemmikkieläimet.

”Helpottaa etenkin kesällä viilennystä, jota tarvitsen ms-tautini takia.” (ilmalämpöpumppu)

”Lämpö kiertää tasaisesti asunnossa ja kesähelteellä saa vaivattomasti viilennettyä huoneet. Sisäilma on selkeästi parempi eikä sähköpatterit käy jatkuvasti täysillä. Viihdyn entistä paremmin kotona ja se on minulle tärkeää, koti on maailman paras paikka.” (ilmalämpöpumppu)

”Työntekijät viihtyy, kun on lämmintä töissä.” (maalämpö)

”Lämmityskauden päivittäinen puilla lämmittäminen muuttui lähinnä saunapäivien työksi. Voimien heiketessä on turvauduttava helpotuksiin.” (maalämpö)

Osallistu ilmalämpö- ja maalämpöpumpun arvontaan >>

”Helpompi mennä talvellakin mökille, kun lämpiää nopeasti ja tasaisesti.” (ilmalämpöpumppu)

”Wohou….autotallista tuli olohuone.” (ilmalämpöpumppu)

”Lämmityskustannukset alenivat, lämmitysjärjestelmän huoltotyöt vähenivät ja stressi toimivuudesta hävisi.” (maalämpö)

”Sähkönkulutus vuodessa 30 000 kWh, putosi nyt 2 1000 kWh.” (kaksi ilmalämpöpumppua)

Lämmitysratkaisusta syntyneet kustannussäästöt olivat yksi vastaajien eniten arvostamista hyödyistä. Vastauksissa esiintyneistä tarkoista numeraalisista arvoista voi päätellä, että energiatehokkuutta mitataan ahkerasti lämmitysjärjestelmän hankinnan jälkeen.

”Ilmalämpöpumpun ansiosta sain nukuttua kesällä paremmin. Pumppu toi myös lisää elintasoa talviseen arkeen, sillä sähkölämmitteinen asuntoni tuntui kolkon viileältä aina pakkasten aikaan.”

”Mökin haju” katosi. Puun poltto väheni. Sähkölasku pieneni.” (ilmalämpöpumppu)

”Viilennyksen kerrostaloasuntoon” (ilmalämpöpumppu)

”Helpompi arki kun ei tarvitse puulämmittää. Ei haise savu.” (maalämpö)

Tutustu LämpöYkkösen hyödyt maksimoivaan elinkaaripalveluun >>

”Miellyttävä ja puhdas ilma. Kaikkien jaksaminen parani, koska öisin sai nukuttua ja päivisin kotona on mukava olla.” (ilmalämpöpumppu)

”Asumisviihtyisyys nousi arviolta 70 %. Lämmintä riittää nyt asunnossa tasaisesti ympäri vuorokauden kovillakin pakkasilla, samoin lämmintä käyttövettä.”

”Talon terveys säilyy. Siis talo pysyy kuivana, ei lahoa, arvo säilyy.” (ilmalämpöpumppu)

”Ympäristöasioita miettii nyt eri kantilta kuin ennen, kun huomasi miten paljon voi ratkaisuillaan vaikuttaa.” (maalämpö)

Vastauksissa tuli vahvasti esille myös ekologisen ratkaisun tekemisestä syntynyt ilo. Ympäristöystävällisen lämmitysratkaisun nähtiin vähentävän fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja suojelevan kotimaista luontoa.

”Varpaita ei palele, kun palaa saunasta sisätiloihin.” (ilmalämpöpumppu)

”Ilmasto kiittää.” (maalämpö)

”Nyt voimme matkustella ilman, että joutuu järjestämään talonmiehen lämmittämään talon.” (maalämpö)

”Peruslämpöä aina.” (ilmalämpöpumppu)

”Lämmityskulut pysyvät aisoissa, asumisviihtyvyys on huippuluokkaa.” (ilmalämpöpumppu)

”Kissa ainakin tykkää, koska ei ole kuuma. Naapurin kissakin tunkee sisälle kesällä.”

”Maalämpö on n. 2/3 edullisempi suoraa sähkölämmitystä.”

”Meillä on 1980 rakennettu omakotitalo, jossa on painovoimainen ilmankierto. Kun kylässä on vieraita enemmän, käytämme ilmalämpöpumppua ilman kieroon ja tarvittaessa viilennykseen. Isojen ikkunoiden takia, jolloin lämpö nousee herkästi yli 25 asteen. Sisäilman laatu on myös iän myötä tullut entistä tärkeämmäksi. Kesäisin pumppu on paljon käytössä viilennykseen, jotta yöllä saa nukuttua hyvin.”

Viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta tuovan lämmitysratkaisun nähtiin nostavan selvästi kiinteistön arvoa. Arvonnousu mainittiin niin omakotitaloissa kuin vapaa-ajanasunnoissakin.

”Talon arvo nousi viihtyisyyden myötä.” (maalämpö)

”Mökin lämmityksen säätö kotoa käsin on helpottanut, säästänyt energiaa, lisännyt mukavuutta mökille saavuttaessa.” (ilmalämpöpumppu)

”Lämpötilan hallinta nopeasti ja tehokkaasti. Enää ei tarvitse kärsiä helteestä kesäisin. Yläkerran makuuhuoneet saa viileäksi iltaisin ja voi nukkua ajoissa.” (ilmalämpöpumppu)

”Kenties ympärillä olevat mustikka ja sienimaastot säilyvät nyt puhtaampina.” (maalämpö)

”Melkoinen energian säästö, satoja euroja/vuosi.”(ilma-vesilämpöpumppu)

”Ilmalämpöpumppu on lämmönlähteenä aivan helmi! Sisäyksikkö jakaa lämpöä ympäri taloa ja tuntuu toimivan kelillä kuin kelillä. Painovoimaisen ilmanvaihdon vuoksi ilma ei juuri aiemmin kiertänyt. Energiansäästö huomattava, hankinnan todellakin huomasi sähkölaskussa. Sitoo myös hiukan pölyä ilmasta.”

”Paras päätös ikinä!” (maalämpö ja jäähdytykseen ilmalämpöpumppu)

 

Mitä mieltä asiakkaat ovat LämpöYkkösestä? Lue asiakaskyselyn kokonaisarvio tästä >>

Haluatko tietää, mikä lämmitysratkaisu sinulle sopii? Ota yhteyttä >>

 Kuvat: Shutterstock

Asiakasarvokysely: Asumismukavuuden paraneminen säästöjä tärkeämpää

LämpöYkkösen toteuttaman asiakasarvokyselyn mukaan lämmitysratkaisun tehneet arvostavat eniten asumisviihtyvyyteen liittyviä hyötyjä – vaikka investointi tehdään yleensä säästösyistä.

LämpöYkkösen maalis–huhtikuussa 2017 teettämässä asiakasarvokyselyssä tutkittiin asiakkaiden saamia hyötyjä sekä erilaisten lämmitysalaan liittyvien sisältöjen kiinnostavuutta. Kyselyyn vastasi 434 henkilöä, jotka olivat investoineet kotinsa, vapaa-ajanasuntonsa tai työtilojensa lämmitysratkaisuun.

Yhä useampi arvostaa asumisen laatua

Lämmitysratkaisuista syntyneet hyödyt jakautuivat selkeästi kahteen yläkategoriaan – lämmityskustannussäästö- ja energiansäästöhyötyihin sekä asumisen laatua ja viihtyisyyttä lisänneisiin hyötyihin. Vastauksissa kävi esille se, että elämisen laatua lisänneet tekijät koettiin merkityksellisemmiksi (267 mainintaa) kuin rahallista arvoa tuoneet energia- ja kustannussäästöt (205 mainintaa).

Lämmitysalan asiantuntijan ja LämpöYkkösen liiketoimintajohtajan Pasi Hirvijärven mukaan asia ei ollut ammattilaiselle yllätys – vaikka ilmiö usein yllättää jopa asiakkaat itsensä.

”On tyypillistä, että lämmitysratkaisu tehdään ensisijaisesti säästösyistä, mutta kun lämmitysjärjestelmää on käytetty jonkin aikaa, säästöjä tärkeämmiksi alkavat nousta asumismukavuuteen liittyvät tekijät. Tästä kertoo myös se, että moni asuntoaan tai työtilaansa vaihtava asiakas haluaa uusiin tiloihinsa samantyyppisen lämmitysratkaisun kuin aiemmin – elämänlaadusta ei haluta tinkiä. Moni havahtuu asiaan myös kotia myydessään, kun huomaa, miten suuri kilpailukykytekijä ekologinen ja asumismukavuutta tuova lämmitysjärjestelmä asuntomarkkinoilla on.”

Näitä hyötyjä asiakkaat arvostivat – lue poimintoja vastauksista >>

Innostus herää naapurin suosituksesta

Kimmoke lämmitysratkaisun tekemiseen syntyi kyselyn mukaan useimmiten neljästä eri syystä:

  • Omassa elämässä tapahtuneesta muutoksesta, kuten uudiskohteen rakentamisesta, remontista tai mökin hankinnasta.
  • Henkilön kokemasta ongelmasta, kuten energian hinnan noususta, lämmitysjärjestelmän vanhenemisesta tai liian kylmistä tai kuumista asuin- tai työskentelytiloista.
  • Naapurin tai tuttavan suosituksesta.
  • Ekologisista syistä, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja hiilijalanjäljen pienentämisestä.

Moni vastaajista mainitsi tehneensä lämmitysratkaisun naapurin tai tuttavan esimerkin innoittamana.

Hirvijärven mukaan puskaradion merkitys lämmitysratkaisujen tekemisessä on kilpaillulla alalla varsin suuri.

”Uusi ilmiö on se, että koko saman kadun varrella asuva naapurusto tai useampi taloyhtiö siirtyy hyvin lyhyen ajan sisällä saman tyyppiseen lämmitysratkaisuun. Ratkaisu on helppo tehdä, kun hankintaprosessi on todettu toimivaksi ja hyödyt ovat aidosti nähtävillä.”

LämpöYkkösen valinnassa ratkaisi luotettavuus

Suuri osa vastaajista mainitsi päätyneensä LämpöYkkösen asiakkaaksi kilpailutuksen jälkeen. Valintaperusteeksi mainittiin usein luotettavuus ja asiantuntevuus.

”Nimi tuttu jo vuosien takaa. Tuntui turvalliselta ja ammattinsa osaavalta.”

”Tarjouksen tehnyt myyntimies antoi itsestään vakuuttavan kuvan. Hän paneutui vanhan talomme vaatimuksiin ja keräsi tarkasti dataa johon perusti suosituksen. Kilpailijoiden tapa tuntui perustuvan enemmän mutuun.”

Haluatko alan parhaiden asiantuntijoiden ohjeet ja vinkit suoraan sähköpostiisi? Tilaa uutiskirje >>

”Tekninen isännöitsijä suositteli.”

”Asennustöiden takuuajat ja vastuut ovat merkityksettömiä, jos yritystä ei ole muutaman vuoden jälkeen olemassa. Hinta ei ole halvin, mutta mielenrauhalla on oma arvonsa!”

”Tuli tunne että asiakasta kuunnellaan ja esitetään juuri hänelle parhaiten sopivaa pakettia.”

”Tarjous oli vertailun paras. Ei välttämättä halvin mutta paras.”

Asiakkaat valitsivat LämpöYkkösen useimmiten luotettavuuden, ammattitaidon ja palveluiden kokonaisvaltaisuuden perusteella.

Lämmitysratkaisun hankinnan jälkeen LämpöYkkösessä arvostettiin eniten asiantuntemusta ja kokonaisvaltaisuutta.

”Sopimukset pitivät ja asennus oli ammattitaitoista ja ryhdikästä. Jälkihuolto on laadukasta.”

”Lämpöykkönen on valinnut tasokkaat tuotteet ja asentaja oli erittäin asiantunteva ja teki siistiä työtä.”

”Arvostan kokonaisuuden hallintaa. Kerrankin kaikki tapahtui, niin kuin oli sovittu. Asentajat osaavia ja ammattitaitoisia.”

”Aikataulut pitää.”

”Koko muutosprosessi oli nopea ja hyvin koordinoitu.”

”Erittäin hyvä tieto ja taito, selkeästi ohjeistettu myös meitä käyttäjiä ja voi kääntyä myöhemminkin kysymään neuvoa.”

Osallistu ilmalämpö- ja maalämpöpumpun arvontaan >>

Opassisältöjä ja yhteydenpitoa

Asiakasarvokyselyllä haluttiin selvittää, minkälaiset sisällöt lämmitysasioita pohtivia ihmisiä kiinnostavat. Vastaajat pitivät selvästi mielenkiintoisimpana sisältönä asiakasta informoivaa ja opastavaa hyötysisältöä (yhteensä 420 mainintaa, taulukon kohdat 1 ja 3). Seuraavaksi eniten arvostettiin ympäristövastuuseen ja energiansäästöön liittyviä sisältöjä (220 mainintaa).

Asiakkaat antoivat kyselyn kautta yritykselle myös omia sisältöehdotuksia ja kehittämistoiveita.

”Vastauksissa toivottiin muun muassa vertailuja saman alan tuotteisiin, huoltoon liittyviä sisältöjä ja tiivistä faktapohjaista yhteydenpitoa. Viimeiseen toiveeseen yksi vastauksemme on tuore #100faktaalämmityksestä-juhlavuosikampanja, jonka kautta haluamme tarjota kaikille lämmitysasioista kiinnostuneille suomalaisille informatiivisia, ajankohtaisia ja hyödyllisiä tietosisältöjä”, Hirvijärvi sanoo.

 

Näitä hyötyjä asiakkaat arvostivat – lue poimintoja vastauksista >>

Tämän takia valitsimme ilmalämpöpumpun uuteen kotiimme. Katso video >>

Tutustu LämpöYkkösen hyödyt maksimoivaan elinkaaripalveluun >>

Haluatko tietää, mikä lämmitysratkaisu sinulle sopii? Ota yhteyttä >>

Kuvat: Shutterstock