X

Arvonnan säännöt

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Arvontaan voi osallistua 1.4.2018–31.3.2019 välisen ajan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista viesteistä tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista. Arvontaan voi osallistua lisäämällä kaikki tarvittavat tiedot osoitteessa www.lampoykkonen.fi/arvonta tai täyttämällä arvontalomakkeen LämpöYkkösen messuosastolla tai ständillä.

Arvonnan palkintona on Viessmann 333-G maalämpöpumppu tai Toshiba Premium ilmalämpöpumppu. Arvontalomakkeella voit valita kumpaan arvontaan osallistut. Voit myös osallistua kumpaankin arvontaan. Voittaja voi valita itselleen sopivan lämpöpumpun alla mainituista kokoluokista, LämpöYkkösen mitoituksen mukaan. Maalämpöpumpun arvottavat kokoluokat ovat 6kW, 8kW tai 10kW. Ilmalämpöpumpun kokoluokat ovat 25 ja 35. Arvonnan järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä henkilökohtaisesti osallistujan antamien yhteystietojen kautta. Arvonnan järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen veron edellä ilmoitetusta palkinnosta. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

Arvonnan voittajien nimet ja kotipaikkakunta ilmoitetaan osoitteessa lampoykkonen.fi/arvonta sekä LämpöYkkösen Facebook sivuilla. LämpöYkköseltä otetaan yhteyttä arvonnan voittajiin tekstiviestillä tai sähköpostilla tai puhelimitse, 15.4.2019 mennessä.

Arvonnan järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä henkilökohtaisesti osallistujan antamien yhteystietojen kautta. Arvonnan järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen veron edellä ilmoitetusta palkinnosta. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

Tietoja käytetään LämpöYkkösen arvontaan osallistumista varten. Arvontaan osallistuessaan osallistuja hyväksyy että LämpöYkkönen voi olla osallistujaan yhteyksissä tekstiviestillä, sähköpostilla, messengerillä, whatsappilla tai puhelimitse, jos osallistuja on lomaketta täyttäessään ilmoittanut että hän on kiinnostunut ilmalämpö-, maalämpö- tai ilmavesilämpöpumpusta.

Nämä arvonnan viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Facebookiin. Annat tietosi LämpöYkkösen käyttöön etkä Facebookille.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä:
11.10.2012

Rekisterinpitäjä:
LämpöYkkönen Oy
Sievisenmäentie 10 b
40420 Jyskä
info@lampoykkonen.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Matti Perkkiö
LampöYkkönen Oy
Sievisenmäentie 10 b
40420 Jyväskylä
matti.perkkio@lampoykkonen.fi

Rekisterin nimi:
LämpöYkkönen Oy:n sähköposti-, asiakas-, tilaaja- ja prospektirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Markkinointi potentiaalisille asiakkaille, asiakassuhteen hoitaminen ja sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö:
Nimitiedot, sähköpostiosoite, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero, osoitetiedot, tunnistetiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille, asiakasprospekteille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman telemarkkinointiyrityksen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille eikä ulkopuolisilla ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella Safe harbor (EU-direktiivi 95/46/EC) -sopimuksen puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole.
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille tahoille.

Pyydä tarjous - Helposti ja nopeasti