X

Ilmalämpöpumppu nähdään asunnon haluttavuutta lisäävänä tekijänä