Maalämpöpumpun asennus ja hinta

Maalämpö, kuten ilma-vesilämpökin, vaatii vesikiertoisen keskuslämmityksen eli vesikiertoiset patterit, vesikiertoisen lattialämmityksen tai ilmalämmityksen.

Maalämpöpumppujen sisäyksiköt ovat noin jääkaapin kokoisia: 160–200 cm korkeita ja 60 cm leveyttä ja syvyyttä. Sisäyksikkö vaatii ylös asennustilaa 20–30 cm. Jos tila on matala, sisäyksikkö voidaan asentaa kahdessa erillisessä osiossa, jolloin saamme ne mahtumaan korkeutensakin puolesta tekniseen tilaan.

Kahta samanlaista maalämpöprojektia tulee harvoin vastaan, sillä kyseessä on aina kiinteistökohtainen ratkaisu, johon vaikuttaa monta eri tekijää.

Nämä asiat on hyvä huomioida maalämmön asennuksessa:

  • Maalämmön porausta varten vaaditaan toimenpidelupa. Lupa tarvitaan niin maalämpökaivoa, maapiiriä kuin vesistöönkin laitettavia putkia varten.
  • Saat meiltä luvanhaun lisäpalveluna, tai vaihtoehtoisesti voit hakea sen itse paikallisesta rakennusvalvonnasta.
  • Maalämpöpumpun asennukseen on hyvä varata 1–3 päivää.
  • Asennuksen voi tehdä myös talvella, jolloin huolehdimme siitä, että koti pysyy asennuksenkin ajan lämpimänä ja käyttöveden katko on mahdollisimman lyhyt.

Mikäli tontti on suuri ja se käsittää esimerkiksi omaa peltoa, maapiiri on paras vaihtoehto sen ollessa edullinen ja yhtä toimintavarma kuin porakaivo. Porausalue sekä kaivossa että maapiirissä on yleensä 3 metriä lämpimästä seinälinjasta ja naapurin tonttirajaan on jäätävä 7,5 m tilaa. Mikäli tila ei riitä, naapurin suostumuksella voidaan porata lähemmäksi rajaa.

Joissain kunnissa pohjavesialueelle ei saa porata. Tällaiset kieltoalueet vaatisivat erillisen vesiluvan.

Vesistöpiiri eli veteen laitettavat putket ovat myös mahdollinen vaihtoehto, mutta siihen päädytään vain harvoin, sillä se on työläs verrattuna porakaivoon ja maapiiriin.

Maalämmön hinta asennettuna

Tyypillisesti omakotitalon maalämpöprojekti on noin 15 000–25 000 euroa riippuen kohteesta. Uudiskohteen rakentamisen yhteydessä asennettu maalämpö on yleensä edullisempi kuin remontoitavan kohteen maalämpö.

Maalämpöpumpun ja sen asennuksen hintaan vaikuttaa mm.:

  • Purkutöiden laajuus
  • Läpivientien määrä ja putkivetojen pituus
  • Sähkötyöt
  • Asunnon koko (lämmitystehon tarve)
  • Porakaivon syvyys / maapiirin pituus

Laske suuntaa-antava tarjous maalämpöpumpusta: