Vastuullisuus

Hyväksy evästeet nähdäksesi piilotettu sisältö.

Vastuullisuus muuntuu sanoista teoiksi päivittäisessä työssämme niin asiakaskohtaamisissa kuin myös työyhteisön toimintakulttuurissa

Mittaamme vuosittain yrityksemme eNPS-luvun, joka kertoo meille työntekijöidemme tyytyväisyydestä. Vuonna 2023 eNPS-lukumme oli 71, kun rakennusalan keskiarvo eNPS-luku oli 27.

Vuonna 2023 eNPS-lukumme oli 71, kun rakennusalan keskiarvo eNPS-luku oli 27.

Eettiset periaatteemme

Eettisten periaatteiden tarkoituksena on edistää arvojemme toteutumista, ja sitoudumme noudattamaan eettisiä periaatteitamme kaikessa toiminnassamme.

Panostamme henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Perehdytämme henkilöstömme suunnitelmallisesti ja jatkokoulutamme heitä tarpeen mukaan. Lisäksi huolehdimme, että työntekijämme voivat hyvin ja tarjoamme heille kattavat työterveyspalvelut. Myös turvallinen työympäristö sekä työturvallisuuslainsäädännön ja turvallisuusohjeiden noudattaminen ovat meille itseisarvoja.

Edistämme tasa-arvoa ja kunnioitamme toisiamme yhdenvertaisesti. Olemme sitoutuneet edistämään työyhteisömme tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta. Pyrimme tunnistamaan työntekijöidemme yksilölliset vahvuudet sekä osaamiset, ja hyödyntämään niitä työyhteisössä. Tarjoamme kaikille tasapuolisesti mahdollisuuden osallistua työyhteisön kehittämiseen.

Toimimme rehellisesti, avoimesti ja luottamuksellisesti. Tämä on periaatteemme niin sisäisesti, kuin asiakastyössä. Palvelemme asiakkaitamme ystävällisesti ja tasapuolisesti sekä toimimme heitä kohtaan avoimesti ja luottamuksen arvoisesti.

Noudatamme lakeja, säädöksiä ja viranomaismääräyksiä. Velvoitamme, että jokainen työntekijämme ja yhteistyökumppanimme tuntee omaa työtään koskevat lait, määräykset ja sopimukset, ja toimii niiden mukaisesti.

Emme hyväksy lahjontaa, korruptiota, kiristystä tai rahanpesua. Emme ota vastaan tai anna lahjoja, joilla voisimme vaikuttaa liiketoimintaamme tai siihen liittyvään päätöksentekoon. Annamme ja vastaanotamme ainoastaan kohtuullista tai tavanomaista vieraanvaraisuutta sekä lahjoja, jotka ovat arvoltaan vähäisiä.

Haluamme toimia ympäristövastuullisesti. Huomioimme ympäristövastuun, kun kehitämme tuotteitamme, palveluitamme ja prosessejamme. Tarkastelemme päivittäisessä arjessamme ympäristövaikutuksia, jotta voisimme parantaa toimintaamme tällä saralla entisestään. Muun muassa seuraavien toimien avulla pyrimme kohti entistä ympäristövastuullisempaa toimintaa:

    • Käytämme pääsääntöisesti sähköautoja ja lisäämme jatkuvasti niiden käyttöä. Lisäksi pyrimme minimoimaan turhat ajokilometrit hyvällä työajan suunnittelulla.

    • Kierrätämme pakkausmateriaalit ja keräämme haitta-aineet.

  • Ratkaisumme auttavat toimimaan energiatehokkaasti. Visiomme on tuottaa yhdessä asiakkaidemme kanssa ydinvoimalan verran uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä.

Kuuntelemme asiakasta. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja kehitämme toimintaamme asiakkaita kuunnellen. Tuotteemme ja ratkaisumme valitaan aina siltä pohjalta, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeita sekä kohteen erityispiirteitä.

Käsittelemme vastuullisesti asiakas- ja henkilötietoja. Käsittelemme henkilötietoja aina GDPR:n mukaisesti. Käsittelemiämme asiakas- ja henkilötietoja koskee ehdoton salassapito ja käytämme henkilötietoja vain sallittuihin käyttötarkoituksiin tietosuoja-asetusta noudattaen. Niin työntekijämme kuin yhteistyökumppanimme on ohjeistettu tietoturvalliseen työskentelyyn.

Toimimme arvojemme mukaan. Me emme tingi arvoistamme ja edellytämmekin sekä työntekijöiltämme, että yhteistyökumppaneiltamme arvojemme mukaista toimintaa.

Puutumme väärinkäytöksiin ja lainvastaiseen toimintaan. Mikäli yrityksessämme havaitaan lainvastaista toimintaa, on henkilöstömme aina ensisijaisesti ja viipymättä ilmoitettava asiasta esihenkilöllensä. Puutumme väärinkäytöksiin tilanteen edellyttämällä vakavuudella ja laajuudella.

Henkilöstö voi myös ilmoittaa havainnoista tai epäilyistä luottamuksellisesti kaikille avoimella Whistleblowing-ilmoituskanavalla, jossa ilmoituksen voi tehdä halutessaan anonyymisti.

Mittauksen mukaan 10 vahvuuttamme työnantajana ovat:

Lue työntekijätarinamme

Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing-kanavalla henkilöstömme voi ilmoittaa anonyymisti, mikäli he epäilevät meitä tai yhteistyökumppaniamme väärinkäytöksistä tai eettisten periaatteidemme vastaisesta toiminnasta.

Kanava pohjautuu vuonna 2023 voimaan astuneeseen ilmoittajansuojalakiin. Lain mukaisesti ilmoittajan tulee saada tehdä ilmoitus turvallisesti ja henkilöllisyys suojattuna, eikä häntä kohtaan saa kohdistaa vastatoimia.

Kanavan kautta tehdyt ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi seuraavia: korruptio, rahanpesu, työoikeuksien rikkominen, ympäristökysymykset tai tuoteturvallisuus. Kanavaan eivät sen sijaan kuulu asiakaspalautteet ja reklamaatiot.

Ilmoitetulle epäilylle ei tarvitse olla perusteita, mutta tietoisesti tehdyt totuudenvastaiset ilmoitukset ovat kiellettyjä ja ne johtavat jatkotoimenpiteisiin.

Ilmoituksia käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käsittelevät ainoastaan henkilöt, joilla on käsittelyoikeudet. Ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle ilmoittaja pysyy aina anonyyminä.