Nämä takuuehdot ovat voimassa 20.1.2024 alkaen.

Maahantuojan takuu

Maahantuojan myöntämä takuuaika määrittyy laitteen maahantuojan myöntämän takuuajan keston mukaan.

7 vuotta täystakuu

Maahantuojan takuun lisäksi LämpöYkkönen Oy myöntää tuotteelle seitsemän (7) vuoden lisätakuun asennuspäivästä luettuna, jolloin mahdollisen laiterikon sattuessa kaikki osat ja osien vaihtotyöt korvataan myyjän lukuun jatketulla lisätakuu-ajalla. Lisätakuu on voimassa seitsemän (7) vuotta laitteen asennuspäivästä.

Tämä takuu koskee sellaisia tuotteita, jotka on asennettu LämpöYkkönen Oy:n asentajan tai LämpöYkkönen Oy:n valtuuttaman asennusliikkeen toimesta. 7v Täystakuu ei koske automaattisesti kaikkia tuotteita, vaan tilaajan sopimuksessa / tilausvahvistuksessa täytyy olla erillinen maininta, jossa ilmenee laitteistolle myönnetty 7v Täystakuu. Takuu myönnetään lämpöpumpulle. Lisätakuu koskee laitteita, joiden maksimiteho kompressorilla on 4 – 14 kW.

Takuun voimassaoloehdot

LämpöYkkönen Oy takuun voimassaolo edellyttää seuraavia asioita:

 • Laitetta on käytetty ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen, eikä rakennetta ole muutettu.
 • Laitetta ei ole korjattu kenenkään muun, kuin LämpöYkkönen Oy:n valtuuttaman korjaajan toimesta.
 • Laitteen sarjanumero on luettavissa, eikä sitä ole muutettu millään tavoin.
 • Laitteisto tulee huoltaa ammattilaisen toimesta vähintään kaksi kertaa takuuaikana. Ensimmäinen huolto tulee tehdä viimeistään 48kk (4 vuotta) asennushetkestä ja toinen huolto 84 kk (7 vuotta) asennushetkestä. Huollon saa suorittaa vain LämpöYkkösen hyväksymät ammattilaiset. Tämä siksi, että LämpöYkkösen tutkimusten mukaan markkinoilla olevissa huolloissa esiintyy niin paljon poikkeavuuksia huollon sisällössä/-laadussa. Huollosta tulee löytyä kirjallinen dokumentti. LämpöYkköseltä tilattaessa huollon voi tilata osoitteesta: info@lampoykkonen.fi tai soittamalla 020 742 4100

  Takuun rajoitukset

  Lisätakuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet ulkoisista olosuhteista tai laitetta on käytetty joko väärin tai huolimattomuudella on aiheutettu laitteelle vahinkoa. Alla on esimerkkejä lisätakuun pois sulkevista vian aiheuttajista.

  1. Huolimattomuudesta johtuvat viat.

  1.1. Esimerkiksi lämpöpumpun ulkoyksikön annetaan kerätä jäätä niin paljon, että puhallinmoottori ja/tai siipi vahingoittuvat

  1.2. Käyttöohjeessa mainitut huoltotoimenpiteet jätetään tekemättä (esimerkiksi lämpöpumpun suodattimien putsauksen laiminlyönti voi johtaa laiterikkoon).

  2. epänormaaleista käyttöolosuhteista, esim. rakennus- / remontinaikainen käyttö

  3. lisätakuun myöntäjästä riippumattomista ulkoisista olosuhteista, kuten jännitevaihteluista, myrskystä, ukkosesta, tulipalosta, päälle pudonneesta lumikuormasta/jäästä yms. johtuvista vahingoista

  4. kotieläinten tai muiden elämien aiheuttamat vahingot

  5. teräesineillä aiheutetut kylmäpiirin vuodot, esimerkiksi ulkoyksikössä

  6. aggressiivinen ympäristö, esimerkiksi huoneilmassa on syövyttäviä epäpuhtauksia

  7. kulutusosia, kuten suodattimia, suodattimen puhdistimia, anodeja (mm. magnesiumanodi), akkuja tai kauko-ohjauksen vaihtoparistoja jne.

  8. Etäohjaimessa ilmeneviä ongelmia Wi-Fi:n ja mobiiliyhteyden välillä

  9. Lämpöpumppujen vikatilanteita, jotka johtuvat vesivirtaaman muutoksista (alenemisesta), kuten jos lian erottimen tarkistus on laiminlyöty ja sen on annettu tukkeutua.

  10. Vikoja järjestelmissä, jotka eivät ole LämpöYkkönen Oy:n toimittamia, kuten muu lämmitysjärjestelmä, lämmönlähde, yms.

  11. olemassa olevien lämmönlähteiden mitoitukseen tai niistä johtuvien vikojen korjauksia

  12. Laitteen normaaliin toimintaan liittyvät äänet, esimerkiksi sulatusjaksojen aikana, eivät ole vikoja ja eivät kuulu takuukorjausten piiriin.

  13. Sähköverkosta tulevat, normaalin vaihtelun ulkopuolella olevat jännitteen muutokset (mahdollisia esimerkiksi saaristossa).

  LämpöYkkönen Oy ei ole velvollinen korvaamaan loppukäyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle tuotteen virheellisyydestä tai viivästymisestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja tai ansiomenetyksiä, esimerkiksi saamatta jäänyttä energiansäästöä tai tuotannon menetystä. Lisätakuuseen ei sisälly normaalikäyttöön liittyvät tarvikkeet, kuten kaukosäätimen paristot yms. Myös oheistuotteet kuten lisätarvikkeena tulevat etäohjaimet (wifi/gsm) eivät kuulu lisätakuuseen. Takuu on voimassa näiden ehtojen mukaisesti vain Suomessa.

  Laajuus

  Takuu koskee kaikkia LämpöYkkönen Oy:n toteamien vikojen korjauksesta aiheutuvia materiaali- ja työkuluja, kun vika on lämpöpumpussa tai lisävarusteessa, jonka LämpöYkkönen Oy on asennushetkellä toimittanut ja joka on asennettu yhdessä lämpöpumpun kanssa. Reklamaatiossa, joka johtaa koko lämpöpumpun vaihtoon, korvataan laite vastaavalla lämpöpumpulla.

  Takuu on voimassa näiden ehtojen mukaisesti vain Suomessa.

  Virheetön tuote

  Jos huolto on kutsuttu paikalle aiheettomasti (vikaa ei löydy tai vika ei kuulu takuun piiriin), työn kustannukset veloitetaan asiakkaalta sen hetkisillä tuntiveloitus- ja matkakorvaushinnoilla.

  Jälleenmyyjä: LämpöYkkönen Oy Koivupurontie 6, 40320 Jyväskylä, 020 742 4100