Siirry sisältöön

Energiatehokkuushankkeisiin saa merkittävää tukea

Valtaosaan LämpöYkkösen toimittamiin laitteisiin, järjestelmiin tai isompiin energiatehokkuushankkeisiin saa tukea tai avustusta. Saatava tuki voi olla hyvin merkittävä osa toteutettavan hankkeen kokonaisedullisuutta muiden arvojen lisäksi.

LämpöYkkösen asiantuntija auttaa asiakasta alun suunnittelusta alkaen toteutettavan projektin läpiviennin ja ylläpidon ajan, ja auttaa asiakasta tarpeellisella tavalla myös oikean tuen hakemisessa. Alla on kuvattu muutamia tärkeimpiä tällä hetkellä saatavilla olevia tukimuotoja – niihin voi tulla muutoksia tai niitä voi tulla lisää.

Lue myös: Öljylämmityksestä luopuminen: miksi se kannattaa ja kuinka se etenee?

Business Finlandin energiatuki yrityksille ja julkiselle sektorille

Kaiken kokoiset yritykset, ammatin- ja liikkeenharjoittajat, toiminimet sekä yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt, voivat saada Business Finlandin myöntämää energiatukea uusiutuvan energian investointeihin vuonna 2020. Energiatuen tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.

Energiatukea myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi. Energiatuen saaminen edellyttää hyvää valmistelua ja läpivientiä energiatehokkuushankkeessa. Sen suuruus voi olla saneeraushankkeen toteutuksesta riippuen 10-30 % investoinnista. Esimerkiksi teollisuushalli tai kauppakeskus voi olla erinomainen kohde tuen hyödyntämiseen.

Business Finland on energiatuen muodossa voimakkaasti tekemässä muutosta Suomessa vähähiilisyyteen.

ELY-keskuksen avustus pientalon omistajille öljylämmityksestä luopumiseksi

Vakituisessa asuinkäytössä olevien omakoti- ja paritalojen omistajille on tarjolla ELY-keskukselta valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan energiatehokkuushankkeisiin hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, enintään kuitenkin syksyyn 2022 asti.

Avustusmäärä on 4.000 euroa, kun uusi lämmitysjärjestelmä on kaukolämpö-, maalämpö- tai ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, ja 2.500 euroa, kun uusi lämmitysjärjestelmä on jokin muu ei-fossiilinen lämmitysjärjestelmä, esimerkiksi ilmalämpöpumpun ja sähkölämmityksen yhdistelmä. Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Paritaloon tuen voi siis saada yhteen tai kahteen kertaan riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai molemmilla omansa.

Klikkaamalla kuvaa voit katsoa tarkemmin ELY-keskuksen avustusmallia öljylämmityksen vaihtajalle.

ARA:n energia-avustus taloyhtiöille ja omakotiasujille

Taloyhtiöiden ja omakotiasujien on mahdollista saada vuosina 2020-2022 energia-avustusta energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustusta voi saada 4.000 euroa tai 6.000 euroa per huoneisto, riippuen energiatehokkuuden parannuksen määrästä. Avustuksen määrä on kuitenkin korkeintaan 50 % toteutuneista kustannuksista.

Energiatehokkuuden parantuminen lasketaan vertaamalla saneeraushankkeen tuottamia muutoksia kohteen energiatehokkuutta kuvaavissa E-luvuissa. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tuen piirissä sallitaan monin eri tavoin, ja näin ollen esimerkiksi lämpöpumput ovat hyvä valinta energiatehokkuushankkeeseen.

Lämmitys edustaa tyypillisesti kiinteistöissä merkittävimpiä vuotuisia ylläpidon menoeriä, ja on siksi erinomainen kiinteistön kehityskohde paitsi ekologisesti myös taloudellisesti.

Kotitalousvähennys

Lämpöpumpun hankinnassa kotitalouteen voidaan hyödyntää 40 %:n kotitalousvähennys työn osuudesta. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2.250 euroa per henkilö – yhdessä puolison kanssa siis 4.500 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöä kohden.

Pariskuntana työtä voi teettää 40 %:n kotitalousvähennyksen piirissä siis jopa lähes 12.000 eurolla vuodessa – tämä tarkoittaa merkittävää hankintaetumahdollisuutta paitsi edullisemmissa ilmalämpöpumpuissa myös esimerkiksi isomman työn omaavissa ilma-vesi- ja maalämpöpumppujärjestelmissä.

Lämpöykkönen