Siirry sisältöön

Näin säästät jopa 50 % hallin tai varastorakennuksen lämmityskustannuksissa

Pienteollisuusyrittäjän yksi merkittävä kuluerä muodostuu työ- ja varastotilojen lämmittämisestä. Ekologisella lämmitysratkaisulla voidaan tehdä merkittäviä säästöjä, lisätä työskentelymukavuutta ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.    

Hallirakennuksen optimaalisin lämmitysratkaisu selviää aina tarkan tarvekartoituksen kautta. Usein kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi valikoituu joko ilma-vesilämpöpumppu tai suorahöyrysteinen ratkaisu, eli ilmalämpöpumppu. Käytännössä uusi lämmitysratkaisu – tai lämmitys ja viilennysratkaisu – tuodaan olemassa olevan lämmityksen rinnalle leikkaamaan lämmityskuluja ja lisäämään työskentelymukavuutta.

Optimaalisin laite tuo parhaan hyödyn

Mitä suuremmasta kohteesta on kysymys, sitä tärkeämpi on huolellisen suunnittelun ja kartoituksen merkitys.  Maksimaalinen säästöpotentiaali edellyttää, että laiteratkaisu eli laitetyyppi- ja malli valitaan täysin kohdekiinteistön ja sen olosuhteiden perusteella. Yksittäisen lämpöpumpputyyppiä tai -merkkiä edustavan toimijan tuote ei välttämättä aina ole kohteeseen optimaalisin.

Suomessa on tällä hetkellä noin 70 000 pienteollisuusrakennusta, jotka voisivat vähentää ekologisella lämmitysratkaisulla jopa puolet lämmityskustannuksistaan. 

Yhtä oleellista on huomioida tuotteen elinkaari. Hyvä toimittaja pystyy takaamaan toimivan huoltopalvelun, joka sisältää tuotteen mahdolliset kausihuollot, varaosatoimitukset sekä ympärivuorokautisen puhelinpalvelun. Elinkaariajattelu takaa sen, että laitteesta saadaan irti maksimaalinen hyöty koko sen elinkaaren ajan.

Kohdekartoituksessa myyjältä on hyvä kysyä myös mahdollisista lisäpalveluista. Onko lämmitysratkaisuun esimerkiksi mahdollista kytkeä etävalvonta, jolloin myös pidempiä aikoja ilman käyttöä olevissa tiloissa lämmitys pysyy optimaalisena?

Älä hanki kotitalouslaitetta teollisuuskiinteistöön!

Teollisuuskiinteistössä olosuhteet ovat lähes aina kotitalouksia raskaammat – ilma on likaisempaa ja lämmitystarve on huomattavasti suurempi. Tämän takia kohteisiin valitaan yleensä kotitalouspumppuja tehokkaammat ja kestävämmät teollisuuslaitteet. Kotitalouteen suunniteltu laite palaa kuormittavassa ympäristössä nopeasti loppuun ja sen hyötysuhde jää alhaiseksi.    

Keski-Euroopassa on jo yleistä, että asiakkaat vaativat valmistavan teollisuuden yrityksiltä tietoa hiilijalanjäljen suuruudesta.

Uusi lämmitysjärjestelmä tuo säästöjen lisäksi myös mukavuutta. Ilmalämpöpumppu viilentää kesällä kuumia työskentelytiloja ja levittää lämmön tasaisesti koko kiinteistöön.

Lisäpotkua markkinointiin

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä lämmitysratkaisu on käytännössä yksi merkittävimmistä tekijöistä, jolla yritys voi pienentää hiilijalanjälkeään. Ekologisesti toimiva yritys saa ympäristövastuullisuudesta hyötyä oman brändi-imagon kehittämiseen ja tuotemarkkinointiin. Esimerkiksi Keski-Euroopassa suurin osa asiakkaista vaatii jo valmistavan teollisuuden yrityksiltä tietoa hiilijalanjäljen suuruudesta. Jos saman tuotteen tarjoajia on useita, valinta päätyy yleensä ympäristötietoisimpaan toimijaan.

Viikon työ – vuosikymmenten säästö

Uuden lämmitysjärjestelmän asennus pk-yritykseen vie keskimäärin viikon – olettaen, että työ sisältää koko prosessin kartoituksesta käytönopastukseen saakka. Ilma-vesilämpöpumpun tai ilmalämpöpumpun tuoma keskimääräinen energiansäästö on noin 50 % – ja säästö alkaa kerryttää investointia takaisin heti laitteen käyttöönoton jälkeen.

Suomessa on tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä noin 70 000 pienteollisuusrakennusta, joihin asennettu ekologinen lämmitysratkaisu toisi yrittäjille merkittävää säästöä ja kilpailukykyä. Yhteisen luonnon ja ympäristön kannalta yrittäjien ratkaisuilla olisi vielä kauaskantoisemmat vaikutukset.     

Näin merkittäviä säästöjä lämpöpumppuratkaisut toivat! Katso video >>

Tutustu LämpöYkkösen säästöt maksimoivaan elinkaaripalveluun >>

Haluatko selvittää, mikä lämmitysratkaisu on sinulle hyödyllisin? Ota yhteyttä >>

Lämpöykkönen