Siirry sisältöön

Talon lämmitys – esittelyssä eri lämmitysjärjestelmät ja niiden hinnat

Lämmitysjärjestelmän valinta on iso ja kauaskantoinen päätös. Esittelyssä tämän hetken suosituimmat lämmitysmuodot hintoineen, joilla talon lämmitys tänä päivänä suoritetaan.

Pientalon lämmitysmuodoksi on tarjolla monia eri vaihtoehtoja. Myös lämmitysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä on paljon. Lämmönlähteessä käytettävän energian hinnan ja ekologisuuden lisäksi valintaan vaikuttavat muun muassa kohteen koko, energiantarve, lämmitysmuodon helppous sekä investointi- ja käyttökustannukset.

Valintaa tehdessä on hyvä muistaa, että useimman lämmitysmuodon energiantarvetta voidaan parantaa jälkikäteen erilaisilla lisäratkaisuilla. 

Valintaa tehdessä on hyvä muistaa, että useimman lämmitysmuodon energiantarvetta voidaan parantaa jälkikäteen erilaisilla lisäratkaisuilla – ja lämmitys voidaan myös lähtökohtaisesti toteuttaa eri lämmitysmuotoja yhdistelevällä hybridiratkaisulla.  

Alla esitellään viisi tällä hetkellä suosittua lämmitysmuotoa. Esimerkkilaskelmissa on käytetty lähtökohtana noin 120 neliömetrin kokoista uudiskohdetta. Jokaiseen lämmitysmuotoon sisältyy lisäksi erillisenä kustannuksena lämmönjakojärjestelmä (esim. vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitys, ilmalämmitys tai huonekohtainen sähkölämmitys), jonka hinta pyörii lämmitysmuodosta riippuen 2 000–4 000 euron välillä.

1. Sähkölämmitys

Sähkölämmitys on pientaloissa tyypillinen lämmitysmuoto. Se ei vaadi kalliita investointeja eikä työläitä huoltotoimenpiteitä. Kallistuva sähkön hinta ja kulutuksen epäekologisuus ovat kuitenkin saaneet yhä useamman uudisrakentajan harkitsemaan muita lämmitysmuotoja.

Tämän hetkiset energiatehokkuusluokitukset edellyttävät, että sähkölämmitteisen kohteen energiatehokkuutta parannetaan jollakin ekologisella lämmitysratkaisulla, kuten esimerkiksi ilmalämpöpumpulla. Käytännössä muun kuin todella pienen ja energiankulutukseltaan vähäisen uudiskohteen on vaikea saada rakennuslupaa, jos lämmitysmuotona on ainoastaan suora sähkölämmitys. Energiasäädöksiä ollaan kuitenkin parhaillaan uudistamassa, joten tilanne saattaa lähivuosina muuttua.

Suoran sähkölämmityksen investointikustannus on noin 3 000-5 000 euroa. Sähkön yksikköhinta on noin 10–12 senttiä/kWh. Energiantarvetta vähentävän ilmalämpöpumpun kanssa sähkön hinta laskee noin 7–8 senttiin/kWh.

2. Kaukolämpö

Kaukolämpö on suosittu lämmitysmuoto etenkin taajama-alueilla sijaitsevissa uudiskohteissa. Lämmitysmuoto on kannattava vaihtoehto silloin, jos kohde sijaitsee lämmön hinnan puolesta järkevällä alueella. Kaukolämmön hinta voi alueesta riippuen vaihdella jopa 50–130 euroa/MWh. Kaukolämpöjärjestelmän investointihinta on noin 8 000–11 000  euroa (hankintahinta sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen). Huono puoli on se, että asukas on täysin sidoksissa paikallisen kaukolämmön hinnanvaihteluihin.

Kaukolämmössä käytetään tuotantotavasta riippuen fossiilisia polttoaineita ja uusiutuvia luonnonvaroja. Kuten sähköntuotannossa, energiayhtiöt pyrkivät tuottamaan lämmön mahdollisimman edullisesti, jolloin valitettavan usein tuotannossa käytetään kivihiiltä ja muita fossiilisia polttoaineita. Kaukolämmön hinta on alueesta riippuen noin 5–13 senttiä/kWh.

3. Maalämpö

Tällä hetkellä jo yli puolet uudisrakentajista päätyy kustannustehokkaaseen ja uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävään maalämpöön. Lämmitysmuoto on porauksineen suhteellisen suuri investointi, mutta sen energiansäästöpotentiaali on lämpöpumpuista suurin – ja järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden myös viilentämiseen.

Maalämpö tuo uusissa taloissa kohteesta riippuen 70–80 % prosentin energiansäästön suoraan sähkölämmitykseen verrattuna. Talon lämmityksen kustannukset putoavat siis huomattavasti. Kiinteistön koko ja energiankulutus vaikuttavat merkittävästi investoinnin kannattavuuteen – isommassa talossa on enemmän säästettävää. Maalämmön huono puoli on se, että se ei välttämättä sovellu kaikkiin kohteisiin. Lue tästä, mitä ominaisuuksia maalämpö vaatii kiinteistöltä ja tontilta.

Maalämpöpumppujärjestelmien investointihinnat ovat tulleet uudistalojen energiatehokkuuden paranemisen myötä jatkuvasti alaspäin. Enää ei tarvita niin tehokkaita laitteita kuin aikaisemmin. Uuteen omakotitaloon asennettavan maalämpöjärjestelmän hinta on tällä hetkellä noin 13 000–15000 euroa (hankintahinta sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen). Energian hinta on maalämmössä noin 3–4 senttiä/kWh. Tästä artikkelista opit maalämmön hinnasta kaiken oleellisen.

Osallistu laadukkaan maalämpö- ja ilmalämpöpumpun arvontaan >>

4. Poistoilmalämpöpumppu

Yksi pientalorakentajien suosimista lämmitysvaihtoehdoista on ekologinen poistoilmalämpöpumppu, jolla hoidetaan sekä rakennuksen ilmanvaihto että lämmitys. Poistoilmalämpöpumppu on ollut pitkään suosittu erityisesti valmistalopaketeissa, sen edullisen investointihinnan vuoksi.

Poistoilmalämpöpumppu kerää lämmitysenergiaa talosta poistuvasta ilmasta. Lämpö siirretään joko tuloilmaan, käyttöveteen tai lämmitysjärjestelmän vesikiertoon. Osa poistoilmalämpöpumpuista tarjoaa vaihtoehdon myös viilentämiseen. Laitteen suosiota lisää sen monipuolisuus, sillä laitteen voi asentaa päälämmönlähteeksi tai toisen lämmitysmuodon rinnalle.

Laadukkaan poistoilmalämpöpumppujärjestelmän hinta on noin 8 000–11 000  euroa (hankintahinta sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen). Poistoilmalämpöpumppu säästää energiakustannuksissa noin 30–40 % verrattuna suoraan sähkölämmitykseen, joten poistoilmalämpöpumpulla varustetussa kohteessa energian hinta on noin 6–8 senttiä/kWh.

5. Ilma-vesilämpöpumppu  

Lämmitysmuodoista vahvimmassa nosteessa on ympäristöystävällinen ilma-vesilämpöpumppu, jonka suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Ilma-vesilämpöpumpulla on lämmitysmuodoista usein paras panos–tuotos-suhde (investointikustannus suhteessa säästöihin) ja se soveltuu usein niihinkin kohteisiin, joissa ei voida hyödyntää maalämpöä.

Laite vaatii vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän – kuten maalämpö ja kaukolämpökin –  ja mielellään lattialämmityksen. Ilma-vesilämpöpumpun energiansäästöpotentiaali on suoraan sähkölämmitykseen verrattuna noin 40–60 %. Järjestelmän hankintahinta on asennettuna noin 10 000–13 000 euroa (hankintahinta sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen). Ilma-vesilämpöpumpulla varustetussa kohteessa energian hinta on noin 5–6 senttiä/kWh.

Näin paljon maalämpöpumppu toi säästöjä! Katso video >>

Mistä ilma-vesilämpöpumpun huima suosio johtuu? Lue artikkeli >>

Haluatko selvittää, mikä lämmitysratkaisu on sinulle hyödyllisin? Ota yhteyttä >>

Lämpöykkönen