Siirry sisältöön

Uusi ilmastolaki ja yrityksen päästövähennykset: tästä on kyse!

Oletko tutustunut uuteen ilmastolakiin ja pohtinut, mitä se merkitsee yrityksellesi? Entä tiedätkö, millaiset vaikutukset energiavalinnoilla on yritystoiminnallesi tulevaisuudessa?

Valtioneuvoston julkaiseman tiedotteen mukaan uusi ilmastolaki astuu voimaan 1.7.2022, ja sitä täydennetään syksyllä kuntien ilmastosuunnitelmiin liittyvällä sääntelyllä.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2035. Miten on sinun yrityksesi laita; onnistuuko se tässä kunnianhimoisessa tavoitteessa yhdessä valtion kanssa?

Tässä artikkelissa käymme läpi, mistä ilmastolain uudistuksessa on kyse ja miksi jokaisen yrityksen on hyvä huomioida se omassa toiminnassaan. Lisäksi kuulet käytännön esimerkkejä puhtaista energiaratkaisuista, joiden avulla yrityksesi voi saavuttaa asetetut päästövähennystavoitteet. Näiden toimenpiteiden avulla eräs asiakkaamme vähensi CO2-päästöjään jopa 65 000 kg vuodessa!

Uusi ilmastolaki on vahva signaali yrityksille, että Suomessa kannattaa tulevaisuudessa investoida puhtaisiin energiaratkaisuihin.

Miksi ilmastolaki uudistetaan?

Aiempi ilmastolaki astui voimaan vuonna 2015 sisältäen päästövähennystavoitteet vuodelle 2050 ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Laissa ei kuitenkaan otettu kantaa tarkkoihin toimenpiteisiin tai välitavoitteisiin pitkän aikavälin tavoitteen edistämiseksi.

Ilmastolain uudistaminen nousi ajankohtaiseksi, sillä nykyiset ilmastotoimet eivät olleet riittävän suunnitelmallisia tavoitteeseen pääsemiseksi. Uuden ilmastolain myötä toimenpiteitä ja tavoitteita seurataan tarkemmin, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä suunnitellusti. Näin varmistamme, että planeettamme pysyy hyvänä myös lapsillemme ja muille tuleville sukupolville.

Jatkossa ilmastolaki näkyy entistä selvemmin muun muassa rakentamiseen ja lämmitykseen liittyvissä linjauksissa, sillä uudistettuun lakiin lisättiin jo olemassa olleiden ilmastosuunnitelmien lisäksi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma.

Välitavoitteet päästövähennyksille tähtäävät hiilineutraaliin Suomeen

Uuden ilmastolain tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2035. Tätä tukemaan on asetettu välitavoitteita, jotka ohjaavat pitkäjänteiseen tekemiseen vaalikausien yli.

Uusi ilmastolaki pitää sisällään seuraavat päästövähennystavoitteet verrattuna vuoden 1990 päästötasoon:

 • –60 % vuoteen 2030 mennessä
 • –80 % vuoteen 2040 mennessä
 • –90 % (pyrkien kuitenkin –95 %) vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteet perustuvat Suomen ilmastopaneelin suosituksiin.

Vaikka päästövähennystavoitteet kuulostavat suurilta ja moni tutkija varoittaa ilmaston vahvasta lämpenemisestä, hyvä uutinen on, että tavoitteisiin on mahdollista päästä. Onnistumista edesauttaa jatkossa puhtaampien energiaratkaisuiden hyödyntäminen.

Uusi ilmastolaki pähkinänkuoressa

🌱 Tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2035.
Uuden ilmastolain tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2035.

📉 Päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050.
Aiemmassa ilmastolaissa oli määritetty päästövähennystavoite ainoastaan vuodelle 2050. Uudessa laissa on lisäksi välitavoitteet päästöjen seuraamiseksi.

🙌 3+1 suunnitelmaa päästöjen vähentämiseksi.
Uuden ilmastolain myötä suunnittelujärjestelmään lisättiin kolmen olemassa olleen suunnitelman lisäksi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma, jossa tullaan linjaamaan ilmastolain vaikutuksista rakentamiseen ja lämmitykseen liittyen.

🤝 Saamelainen ilmastoneuvosto.
On havaittu, että saamelaisten elinkeinot ja kulttuuri ovat haavoittuvaisia ilmastonmuutokselle. Siksi uuden ilmastolain myötä perustetaan saamelainen ilmastoneuvosto, joka tukee suunnitelmien valmistelua saamelaiskulttuurin näkökulmasta.

📝 Ilmastovuosikertomuksessa arvioidaan toimien riittävyys.
Vuosittain julkaistavassa ilmastovuosikertomuksessa arvioidaan jatkossa ilmastotoimien riittävyys seuraavalle 15 vuodelle.

Ilmastolaki ja päästövähennystavoitteet koskevat kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta

Koska yritykset käyttävät toiminnassaan runsaasti energiaa, ne ovat avain valtiotason päästövähennystavoitteissa onnistumiseen. Valitsemalla yrityksellesi jatkossa puhtaampia energiaratkaisuja, voitte näyttää muille toimijoille positiivista esimerkkiä päästöjen hillitsemiseksi.

Ilmastolaki ja päästövähennystavoitteet koskettavat kaikkia toimialoja, vaikka B2B-sektorille ei toistaiseksi ole määritetty erillisiä tavoitteita tai toimenpiteitä siihen liittyen. Nykymäärityksiin ei kannata kuitenkaan tuudittautua, sillä kuntien sääntelyn ja vuosittain läpikäytävien ilmastotoimien tarkistusten myötä ilmastotoimien ohjeistuksia saatetaan tarkentaa merkittävästi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri alleviivaakin, että uusi ilmastolaki on vahva signaali yrityksille, että Suomessa kannattaa tulevaisuudessa investoida puhtaisiin energiaratkaisuihin.

Uusi ilmastolaki on vahva signaali yrityksille, että Suomessa kannattaa tulevaisuudessa investoida puhtaisiin energiaratkaisuihin.

Vähennä päästöjä ja lämmityskustannuksia välittömästi ilman alkuinvestointeja

Kiinteistöjen lämmitys on tuotantoprosessin ja tavaralogistiikan ohella yksi suurimmista päästöjä aiheuttavista tekijöistä yrityksille. Kiinteistön lämmityksen päivittäminen ekologisempaan ratkaisuun on onneksi suoraviivainen prosessi, jonka avulla saat vähennettyä sekä päästöjä että kustannuksia välittömästi. Esimerkiksi LämpöYkkösen tarjoamilla ratkaisuilla pääset säästämään lämmityskustannuksista heti ilman alkuinvestointeja.

💡 Esimerkkejä yritysten suurimmista CO2-päästöjen lähteistä:

 • energian kulutus
 • kuljetus ja jakelu
 • tuotantoprosessi
 • jätehuolto
 • ostetut tuotteet ja palvelut.

Suuri osa yritysten päästöistä syntyy energiavalinnoista, joihin jokainen yritys voi itse vaikuttaa. Katso alta esimerkkilaskelma, kuinka puhtaan energian hyödyntämisellä vähennät sekä kuluja että CO2-päästöjä.

Tarjoamamme sopimus on yrityksellenne laskettu ratkaisu

Tarkistamme yrityksenne nykytilanteen energiankulutuksen osalta ennen kuin esitämme ratkaisuehdotuksemme. Teemme aina asiakkaan kanssa yhdessä perusteellisen selvityksen, mihin yrityksenne käyttämä energia kuluu ja kuinka paljon hukkaenergiaa syntyy. Tulosten pohjalta esitämme vaihtoehtoisia tapoja, joilla pääsette tehostamaan energiankulutustanne.

💡 Selvityksen avulla saat tiedon,

 • mihin yrityksesi energia kuluu
 • kuinka paljon hukkaenergiaa syntyy
 • mistä voit säästää energiaa.

Teemme asiakkaillemme aina kannattavuuslaskelman hankkeen säästöistä verrattuna nykytilanteeseen. Meille on iso arvo auttaa asiakkaita säästämään niin päästöissä kuin taloudellisesti. Pyrimmekin aina siihen, että hankkeen toteutus voitaisiin rahoittaa täysimääräisesti säästöillä.

Kysy lisää ja pyydä tarjous yrityksellenne täältä ››

Case-esimerkki: Specialvalimo Oy:lle 65 000 kg CO2-päästövähennykset vuodessa

Kuinka päästövähennyksiä voi sitten tehdä yrityksissä? Kerromme yhden esimerkin, jolla asiakkaamme on saanut optimoitua kiinteistön lämmitysjärjestelmän kustannuksia ja päästöjä.

Espoon Specialvalimo Oy:ssa oli aiemmin käytössä vesikiertoinen järjestelmä, joka lämmitettiin pelkästään öljyllä. Öljylämmityksen kulutusta saatiin vähennettyä asentamalla kohteeseen ilma-vesilämpöpumput ja optimoimalla kokonaisjärjestelmän energiankulutusta.

 • Lämmityskustannus aikaisemmin: Hallin lämmitykseen käytetyn öljyn määrä oli viiden vuoden ajalta keskimäärin 37 000 litraa.
 • Lämmityskustannus nyt: Vuosi asennuksesta kulutus oli 20 000 litraa, eli 45 % vähemmän kuin aikaisemmin.
 • Energiansäästö laitteen elinkaaren aikana (20 vuotta): 365 000 euroa

Specialvalimon lämmityksen tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat uudistuksen seurauksena vuodessa noin 65 tonnia. Tämä on noin 21 henkilöauton vuosipäästöjen verran vähemmän kuin aikaisemmin!

Pyydä tarjous ja aloita energian säästäminen jo tänään!

Haluatko kuulla, miten yrityksesi voi säästää energiaa ja edistää osaltaan hiilineutraalia Suomea?

Meidän avullamme voit uudistaa yrityksesi lämmitysjärjestelmän energiatehokkailla ratkaisuilla ja säästä lämmityskuluissa sekä päästöissä välittömästi. Samalla parannat kiinteistösi käyttömukavuutta ja säästät ympäristöä tuleville sukupolville.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme ja pyydä tarjous!

 

Raoitus
Markkinointilupa
Tietosuojaseloste(Pakollinen)